×
 1. Základní údaje

Prodejce:
Němcova selská mlékárna Radonice, spol. s r. o.
Růžičkova 76
250 73, Radonice
IČ: 25680421
DIČ: CZ25680421
Email: [email protected]
Tel. +420 721 909 804
Bankovní spojení: Komerční Banka Praha 9: 270 416 810 277/0100

Kupující – zákazník, může být fyzická i právnická osoba.

 

Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která a je uzavřena zaplacením a převzetím objednaného zboží.

 

 1. Objednávka zboží

Zboží je možno objednat následujícími způsoby:

– v internetovém obchodu (www.mlekozfarmy.cz/eshop)

– přímo na prodejní zastávce (viz www.mlekozfarmy.cz/rozvozove-trasy)

Veškeré objednávky zmíněné výše jsou považovány za závazné.
objednávku může uskutečnit pouze registrovaný Zákazník.

Provedením objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami internetového obchodu www.mlekozfarmy/eshop a že s nimi souhlasí.

Ihned po uskutečnění objednávky je její souhrn zaslán na e-mail Kupujícího, pokud je v objednávce vše v pořádku, je objednávka připravena k odběru na vybrané zastávce. Změnu stavu objednávky může Kupující kontrolovat ve svém profilu v detailu objednávky (www.mlekozfarmy.cz/profil). Při objednávce je Kupujícímu účtován rezervační poplatek ve výši 150Kč, tento poplatek je při převzetí zboží odečten z ceny nákupu. Poplatek je možné zaplatit přímo v internetovém obchodu nebo na prodejní zastávce. Pokud si Kupující objednané zboží nevyzvedne v uvedený čas na daném místě, poplatek propadá ve prospěch Prodávajícího.

 

 1. Elektronická objednávka

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

 

 1. Jak nakupovat

Zákazník si může vybrat libovolné zboží z naší nabídky. Aktuální nabídku lze najít na stránkách www.mlekozfarmy.cz/eshop. U každého výrobku si zákazník navolí požadovaný počet kusů. Ceny zboží jsou vždy uvedeny včetně DPH, za kus (balení), a jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. V nabídce je zboží, jehož cena je závislá na hmotnosti, proto je pro prodej v E-shopu zvolena průměrná cena za balení a skutečná cena bude dorovnána na zastávce. Cena platí vždy za skutečně dodané zboží. Zboží je nekalibrované a zákazník bere tuto skutečnost na vědomí.

 

 1. Dodávka zboží

Zboží je možné vyzvednout osobně na rozvozových zastávkách služby Mléko z farmy, či po předchozí domluvě v provozovně mlékárny (Vinořská 254, 250 73 Radonice).
Termín zavážky se odvíjí od vybrané trasy.
Uzávěrka objednávek je 2x v týdnu a to v neděli v 16:00, kdy se uzavírají objednávky na následující čtvrtek-sobotu a ve středu v 16:00, kdy jsou uzavírány objednávky na následující pondělí-středu.
Je-li objednávka odeslaná již po uzávěrce, tak bude doručena až v dalším týdnu.

 

 1. Zrušení objednávky

Kupující i prodejce může bez udání důvodu zrušit objednávku až do okamžiku termínu uzavření objednávek, tj do neděle 16:00 hod pro objednávky na následující pondělí-střadu a do středy 16:00 hod pro následující čtvrtek-sobotu Pokud zruší objednávku prodejce, uvede důvod, proč není možné objednávku vyřídit a domluví se neprodleně s Kupujícím, zda požaduje navrácení zálohy, či zda bude záloha použita pro objednávku jinou. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy (tj. po předání zboží) z titulu charakteru zboží (maso, mléčné výrobky) není možné.
Zruší-li objednávku Zákazník již po uzavření objednávek, ztrácí tím nárok na vyplacení složené zálohy.

 

 1. Reklamační řád

Zboží reklamovat dle stávajících platných norem:

– V případě reklamace nás neprodleně kontaktujte telefonicky (608 747 929) nebo e-mailem ([email protected]) s uvedením popisu vady.

– Reklamaci vyřizujeme (kladně nebo záporně) nejpozději třetí den, ale většinou druhý nebo i týž den.

– Zákazník je povinen zajistit kvalitní uložení reklamovaného zboží (podle údajů na obalu), předložit původní obal a musí předložit celý obsah balení (bez ohledu na stav, tj. syrové, již tepelně upravené, či zmrazené). Pokud bude předložena k reklamaci jen část balíčku, nebude reklamace uznána.

– Lhůta pro vyřízení reklamace je dána zákonem č. 634/1992 Sb. Přesto se snažíme reklamace vyřešit max. do druhého dne. Pokud návštěva reklamačního pracovníka neproběhne max. třetí den po nahlášení reklamace, a to z viny na straně prodejce, náleží zákazníkovi plná náhrada.

 

 1. Odstoupení od smlouvy

Vzhledem k charakteru zboží (maso, mléčné výrobky), nelze po předání zboží zákazníkovi od smlouvy odstoupit.

 

 1. Záruční podmínky

Na veškeré zboží poskytujeme záruku do doby spotřeby zboží uvedeného na obalu.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé nevhodným zacházením a skladováním v nesprávných podmínkách. Výrobky jsou určeny k okamžité spotřebě po rozbalení. Rozbalením výrobku nebo záruka končí.

 

 1. Ochrana osobních dat

Nakládání s osobními údaji kupujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující odesláním objednávky uděluje Prodávajícímu souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním jím poskytnutých osobních údajů pro účely koupě a prodeje zboží. Osobní údaje zákazníka, které vyplnil při odesílání objednávky či dotazu, evidujeme jen pro vlastní potřebu a nebudou za žádných okolností poskytnuty třetí osobě.

Osobní údaje slouží pouze pro úspěšné vyřízení objednávky a marketingové aktivity společnosti Němcova selská mlékárna Radonice, spol. s r.o.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek včetně reklamačního řádu ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

 

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

Proč se u nás registrovat?
Nákup z farmy - první online farmářské tržiště

Používáním těchto stránek souhlasíte s použitím cookies. více informací

Na našem e-shopu používáme cookies pro analytický nástroj Google Analytics. Více informací naleznete v článku Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

Zavřít